bootstrap responsive templates
Fay s.r.o.

Eventová agentúra

Organizačné a technické zabezpečenie kongresov, konferencií, výstav, firemných akcií

Ponuka služieb

  • Kongresy a konferencie - Na základe spolupráce s profesijnými organizáciami - komorami, zabezpečíme komplexný servis spojený s organizáciou odborných kongresov a konferencií. Zabezpečenie miesta, tlač a distribúcia konferenčných materiálov, konferenčná a prezentačná technika, sprievodný program.
  • Eventy - Pre zmluvných klientov pripravíme zážitkové eventy podľa špecifických požiadaviek a zadaní.
  • Firemné akcie - Kompletný servis a zabezpečenie mítingov, teambildingov, incentívna turistika, motivačné podujatia na Slovensku aj v zahraničí.
  • Výstavy a veľtrhy - Organizačne a technicky zabezpečíme účasť na odborných výstavách a veľtrhoch – návrh prezentácie, návrh - technická realizácia, stavba stánku, vybavenie.
  • Prenájom inventáru - Technické a prezentačné zariadenia, audio – vizuálna technika, osvetlenie, stoly, stoličky, kompletné vybavenie zázemia expozícií.

Kontaktné údaje

Ing. Marián Dvorský

Managing Director
+421 905 261 665
dvorsky@fay.sk
www.fay.sk 
Fakturačné údaje

Fay, s.r.o.

Golianova 9
974 01 Banská Bystrica 
IČO: 45 889 147
IČ DPH: SK 2023121375

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 19067/S

© Copyright 2018 Fay, s.r.o. - Všetky práva vyhradené. Tvorba stránky - Webcreators, s.r.o.